Arbeidsinspectie helpt bedrijven ongevallen te voorkomen

Arbeidsinspectie helpt bedrijven ongevallen te voorkomen

De Arbeidsinspectie lanceert een nieuw hulpmiddel om ongevallen op de werkvloer te voorkomen: de online zelfinspectie Voorkom Ongevallen. Bedrijven kunnen via deze site zelf de kwaliteit van de veiligheid in hun organisatie doorlichten. Ze gebruiken dezelfde methode als een arbeidsinspecteur.

Jaarlijks gebeuren er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Bijna 100 werknemers komen niet meer thuis aan het einde van hun werkdag, omdat ze slachtoffer worden van een dodelijk arbeidsongeval. De sectoren met de hoogste risico’s zijn de bouw, de metaal en de op- en overslag.

Via deze site doorloopt een bedrijf dezelfde vier stappen als een inspecteur bij een controle.  Bedrijven kunnen zich zo voorbereiden op een bezoek van de Arbeidsinspectie en vooraf  aanpassingen doorvoeren om ongevallen en boetes te voorkomen.

bron: SZW arboportaal