BHV ( bedrijfs hulpverlening) wordt Basis hulpverlening

BHV ( bedrijfs hulpverlening) wordt Basis hulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV) wordt basishulpverlening (BHV). Bij basishulpverlening gaat het niet alleen om hulpverlening op de werkplek, maar ook om hulpverlening aan aanwezige personen in (niet-)bouwwerken. Basishulpverlening wordt geboden in de periode voordat professionele hulpdiensten aanwezig zijn. Het kan gaan om:

  • het beperken van een (beginnende) brand;
  • het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • de evacuatie van personen.

De verantwoordelijke (werkgever of eigenaar/gebruiker van een (niet-)bouwwerk) is verplicht een risico-inventarisatie uit te voeren voor de basishulpverlening. Hiervoor wordt een digitaal hulpmiddel ontwikkeld.

Voor wie

  • Alle ondernemingen met personeel in dienst
  • Eigenaars/gebruikers van bouwwerken en niet-bouwwerken

Wanneer?

De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Waarom?

In het verleden zijn er incidenten geweest, waarbij de hulpverlening niet goed was georganiseerd en waarbij de verantwoordelijkheidsverdeling niet duidelijk was. Gebleken is dat hulpverlening aan aanwezige personen meer omvat dan de huidige regeling over bedrijfshulpverlening op grond van de Arbeidsomstandighedenwet.

Duidelijk moet zijn wie hulp biedt in een noodsituatie. Door basishulpverlening ook voor eigenaars/gebruikers van (niet-)bouwwerken verplicht te maken, wordt duidelijk wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van aanwezige personen.