Bedrijfsreglement

Bedrijfsreglement

Een bedrijfsreglement zijn een hoeveelheid regels voor het goed omgaan met elkaar en het bedrijfsbelang.

Dit legt u vast in een reglement, deze regels gelden voor iedereen die binnen het bedrijf werkzaam zijn.

Het reglement laat u door iedereen die werkzaam is in het bedrijf ondertekenen, en een mogelijkheid zou kunnen zijn om het reglement te koppelen aan de arbeidsovereenkomst. 

Wat kunt u beschrijven in het bedrijfreglement

Wat de rechten en plichten van het personeel zijn, onder andere ingevolge de Arbowet.

Wat de gevolgen zijn indien de regels overtreden worden.

Beschrijf het internetgebruik.

Beschrijf het telefoongebruik.

Het beleid kledinggebruik.

Nevenactiviteiten

Normen en waarden

 

U moet er wel rekening mee  houden dat het reglement niet strijdig mag zijn met de in uw bedrijf geldende arbeidsovereenkomst, of die van toepassing zijn op de CAO. Eventueel verworven rechten van uw personeel en/of de arbeidswetgeving.

 

  1. Schrijf u hier in voor de
    cursus / opleiding van uw keuze!

  2. Ik wil graag een persoonlijk contact:
 

cforms contact form by delicious:days