Basis Bedrijfshulpverlening

Basis Bedrijfshulpverlening

Uit de wetgeving waaronder de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) blijkt dat werkgevers moeten zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor hun werknemers en derden. De zogeheten zorgplicht. Zij zijn onder andere verplicht te regelen dat er tijdens werktijden altijd een bedrijfshulpverlening (BHV) aanwezig is.

Bedrijfshulpverlening

Tijdens de cursus leert u de basisvaardigheden die een bedrijfshulpverlener moet beheersen om zijn taken te kunnen uitvoeren. Het gaat dan om:

* het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

* het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

* het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of    de inrichting.

 Duur Basisopleiding BHV

De basisopleiding bedrijfshulpverlener wordt gewoonlijk verzorgd in twee dagen of vier dagdelen, in overleg zijn er andere mogelijkheden.

Examen Basisopleiding BHV

Aansluitend aan de Basisopleiding BHV cursus wordt het BHV examen afgenomen. Dit examen bestaat uit een theorie-examen met meerkeuzevragen en een praktijkexamen. Tijdens het praktijkexamen wordt beoordeeld of u in staat bent de verrichtingen die horen bij de eerste hulp-benadering en bij het bestrijden van een beginnende brand uit te voeren. Na de cursus wordt gelijk nagekeken zodat u direct een voorlopige uitslag heeft.

Certificaat Basisopleiding BHV cursus

Na afloop van deze Basisopleiding BHV ontvangen de geslaagde deelnemers het diploma bedrijfshulpverlener.

Geldigheid Basisopleiding BHV certificaat

Het diploma is een jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de Basisopleiding BHV worden behaald.

  1. Schrijf u hier in voor de
    cursus / opleiding van uw keuze!

  2. Ik wil graag een persoonlijk contact:

 


cforms contact form by delicious:days

  1. Schrijf u hier in voor de
    cursus / opleiding van uw keuze!

  2. Ik wil graag een persoonlijk contact:
 

cforms contact form by delicious:days