EHBO Kinderen

EHBO Kinderen

Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen

De nieuwe wet Kinderopvang ging 1 januari 2010 in. Op basis van die wet zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de Eerste Hulp.

Het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen de volgende eis:

Vanaf 1 januari 2010 moeten gastouders in het bezit zijn vaneen geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis

Men kan dit aantonen door:

1. een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis

of

2. de registratie Eerste Hulp aan Kinderen op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

er zijn ook andere certificaten geldig.
Dit kunt u nakijken op de website van OCW. Zie op pag. 19/20 van de praktische handleiding

GGD inspecteurs voeren de controle uit of gastouders een opleiding hebben gevolgd die aan de eindtermen van Het Oranje Kruis voldoet.
De enige manier waarop men daarvan 100% zeker kan zijn is wanneer de gastouder in het bezit is van een geregistreerd* certificaat van Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis of dat deze registratie is vermeld op het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.

Deze documenten worden uitsluitend afgegeven door bevoegde beoordelaars van Het Oranje Kruis (een instructeur Eerste Hulp aan Kinderen en een instructeur PBLS/AED van de NRR) als de kandidaat aan de eindtermen van de cursus heeft voldaan.

*)Geregistreerde moduleverklaringen zijn herkenbaar aan het diplomanummer dat erop vermeld staat en de vervaldatum. Ontbreekt dit nummer dan heeft u te maken met een bewijs van deelname, dat geen toetsing aan de eindtermen garandeert en niet door Het Oranje Kruis wordt verstrekt.

De cursus voldoet aan de eindtermen van Het Oranje Kruis en  u ontvangt met een voldoende resultaat een geregistreerd certificaat van Het Oranje Kruis.

U krijgt les van een bevoegd instructeur Eerste Hulp aan Kinderen.

Onderwerpen die behandeld worden:

I Algemeen
- Het kind en zijn omgeving
- Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten
- Vijf belangrijke punten
- Kinderziekten en ziekteverschijnselen
- Kindermishandeling

II Stoornisen in de vitale functies
- Stoornissen in het bewustzijn
- Stoornissen in de ademhaling
- Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
- Ernstige bloedingen
- Shock

III Letsels
- Uitwendige wonden
- Elektriciteitsletsels
- Kneuzing en verstuiking
- Botbreuken en ontwrichtingen
- Letsels van oog, neus en oor
- Tandletsel
- Oververhitting
- Onderkoeling
- Bevriezing
- Giftige stoffen
- Steken en beten

IV Verband- en hulpmiddelen
- Verbandmiddelen
- Hulpmiddelen

Afronding cursus

De opleiding wordt afgesloten met een toets. Instructeurs die aan de eisen van Het Oranje Kruis voldoen. Dan wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk.
Bij de toets moet u zich kunnen legitimeren.

Wanneer de toets succesvol is afgerond ontvangt u het geregistreerde certificaat Eerste Hulp aan kinderen.

Alle houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp komt de registratie Eerste Hulp aan Kinderen op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis te staan.

  1. Schrijf u hier in voor de
    cursus / opleiding van uw keuze!

  2. Ik wil graag een persoonlijk contact:
 

cforms contact form by delicious:days