RI&E

RI&E

In de Arbo-wet is vastgelegd dat iedere werkgever een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) dient te maken.

Een RI is een inventarisatie van gevaren en een inschatting van de kans dat die gevaren zullen optreden. Naar aanleiding van de RI&E zullen zogenaamde niet te voorkomen risico’s zichtbaar worden. Niet te voorkomen risico’s zijn risico’s die niet kunnen worden voorkomen door het treffen van een preventiemaatregelen. Daarnaast kunnen er in een bedrijf specifieke risico’s gelden, bijvoorbeeld de kans op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Voor werkgevers met maximaal 25 werknemers kunnen vanaf 1 januari 2011 afzien van een deskundige bij het opstellen en evalueren van risico’s in hun bedrijf.

Dat mag alleen als zij gebruik maken van een erkend systeem voor Risicoinventarisatie en Evaluatie van de branche. Ook moeten werknemers vanaf 1 januari 2011 de Risicoinventarisatie van hun bedrijf kunnen inzien. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel.

De werkgever beschrijft in de Risicoinventarisatie de risico’s die het werk met zich mee kan brengen en de maatregelen die het bedrijf neemt. Elke werkgever is verplicht een Risicoinventarisatie op te stellen. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden.

De vereenvoudiging van de Risicoinventarisatie verlaagt de administratieve lasten voor kleine werkgevers. Bedrijven die gebruik maken van een standaard model voor het opzetten van de Risicoinventarisatie zoals in de cao opgenomen, hoefden al geen toetsing meer te laten uitvoeren door een deskundige.

 

Bron:www.arbeidsinspectie.nl

 

Wilt u een vrijblijvend gesprek met een veiligheidskundige om eens met u de risico’s door te nemen.

  1. Schrijf u hier in voor de
    cursus / opleiding van uw keuze!

  2. Ik wil graag een persoonlijk contact:
 

cforms contact form by delicious:days