Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is belangrijk voor elke ondernemer.

Er zijn twee soorten aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid en Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een standaard verzekering die ongelukken dekt. Wettelijk gezien wanneer je aansprakelijk bent. Ook het werkgeversaansprakelijkheid of produktaansprakelijkheid valt onde de aansprakelijkheidsverzekering. U kunt hierbij denken materiele schade, aan personen, goederen.

De premie bedraagt vaak op  jaarbasis.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

Deze verzekering dekt de immateriële schade. Wanneer u een fout maakt, en het bedrijf waar u voor werkt bijvoorbeeld gemiste omzet of gemiste winst heeft kan het bedrijf u daarvoor aansprakelijk stellen. Deze verzekering is heel bedrijfsspecifiek en kan best duur zijn.

Mocht u vrijblijvend meer informatie willen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. 

 

  1. Schrijf u hier in voor de
    cursus / opleiding van uw keuze!

  2. Ik wil graag een persoonlijk contact:
 

cforms contact form by delicious:days