BHV

BHV

Blended Learning is een combinatie van E-learning (een internet-lesprogramma) met een eendaagse praktijkopleiding. In overleg met de opleider kan worden bepaald welke BHV-opleiding het meest geschikt is: de tweedaagse opleiding of de Blended Learning opleiding.

Met het E-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de eendaagse praktijkopleiding.
Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald.

Het E-learning programma bestaat uit de modulen:
● Niet-spoedeisende Eerste Hulp;
● Spoedeisende Eerste Hulp;
● Brandbestrijding;
● Ontruiming.

Tevens wordt er na het behaalde toelatingscertificaat, een praktijk dag gehouden.

De praktijkdag van 08:00 uur tot ongeveer 16:00 uur.

Indien u voor ieder onderdeel een voldoende heeft behaald, krijgt u drie certificaten van het NIBHV .

Tevens is er in de cursus opgenomen AED. Op de onderstaande link kunt u de demo bekijken.

http://ixms-elearning.nl/nibhv/elearning/demonstratie.php

 

  1. Schrijf u hier in voor de
    cursus / opleiding van uw keuze!

  2. Ik wil graag een persoonlijk contact:
 

cforms contact form by delicious:days